Compex Avfallsteknik

Policy

Kvalitétspolicy:

Compex AB har kundens behov och önskemål i fokus, där  samarbete, tillgänglighet och hög kompetens i tekniska och praktiska lösningar är företagets utgångspunkter. Vi arbetar med kvalitétsutveckling genom tydliga mål och fortlöpande, regelbundna utvärderingar.

Miljöpolicy:

Compex AB arbetar efter och tar ansvar över beslut kring materialanvändning och förfarande utifrån gällande miljölagstiftning.